Vol404女神心妍小公主私房脱皮裤露无内肉丝秀火辣身材诱惑写真28P心妍小公主爱蜜社

Vol404女神心妍小公主私房脱皮裤露无内肉丝秀火辣身材诱惑写真28P心妍小公主爱蜜社

 试血法∶吐水盆内,浮者肺血,沉者肝血,半浮半沉者心血,各随所见。去根节,汤泡去沫,晒干用。

产江浙者细软无力,仅可清热,不入补药。服苍耳人最忌猪肉及风邪,触犯则遍身发出赤丹也。

故产后余疾及金疮血,大小便血皆用之。 发明白及性涩而收,得秋金之气,故能入肺止血,生肌治疮。

面赤、面黑者,气壮神强,不可用也。痰在胸膈,以人参、藜芦同用,而取涌越,是激其怒性也。

弘景曰∶炼之用矾则揉烂,忌羊血者,以其能解诸药之性也。 即白鹤花发明玉簪入骨软坚,故能下骨鲠,以根捣自然汁,于竹筒灌入喉,不可着牙齿。

黑者有毒伤人。发明青葙子治风热目疾,与决明子同功。

Leave a Reply